Anggota PMR

Professor

3 Anggota PMR

Anggota PMR, Keanggotaan dan Tingkatan Palang Merah Remaja

Berikut ini terdapat beberapa keanggotaan dan tingkatan palang merah remaja, terdiri atas:

  1. Anggota PMR Mula adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar Sekolah Dasar (10-12 tahun). Warna emblem Hijau.
  2. Anggota PMR Madya adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar Sekolah Menengah Pertama (12-15 tahun). Warna emblem Biru Langit.
  3. Anggota PMR Wira adalah PMR dengan tingkatan setara pelajar Sekolah Menengah Atas (15-17 tahun). Warna emblem Kuning.