Fungsi MPK OSIS

Professor

Pengertian MPK

Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK) merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi bertanggung jawab kepada Pembina OSIS. Kedudukan MPK berada dibawah Pembina OSIS dan sejajar dengan Pengurus OSIS.

Fungsi MPK adalah:

 1. Aspirator
  Artinya MPK berfungsi sebagai wadah penampung aspirasi siswa-siswi yang ada di ruang lingkup sekolah itu sendiri juga memberikan aspirasi kepada Pengurus OSIS untuk dijadikan Program Kerja.
 2. Supervisor
  Artinya MPK berfungsi sebagai peninjau secara langsung pelaksanaan program kerja OSIS sesuai aturan yang termaktub dalam AD ART
 3. Korektor
  MPK berfungsi sebagai pengkaji atau evaluator setiap kinerja OSIS sesuai dengan aturan yang berlaku serta mengevaluasi program kerja OSIS untuk dikoreksi dan ditingkatkan dikemudian hari.
 4. Advisor
  Setiap program kerja OSIS yang telah disepakati bersama, maka MPK berfungsi sebagai pemberi arahan atau nasihat tentang pelaksanaan setiap program kerja agar sesuai dengan rencana dan berjalan lancar.