Mentoring ROHIS-Makna Alhamdulillahirobbil 'aalamin

Professor

ROHIS-Makna Alhamdulillahirobbil ‘aalamin

Mentoring ROHIS-Makna Alhamdulillahirobbil ‘aalamin

TUJUAN

 • Peserta memahami makna alhamdulilah dan robbul ‘alamin
 • Peserta dapat mengaplikasikan pemahamannya dalam kehidupannya

 

RINCIAN BAHASAN

 

Makna alhamdulillah

 • Alhamdu = pujian terhadap suatu kebaikan yang didasari oleh
 • Allah memiliki prestasi yang tak mungkin disamai oleh Allah SWT dipuji atas keindahan nama-nama-Nya dan kebaikan perbuatan-Nya. Dalam Al-Qur’an pujian terhadap Allah seperti dalam QS.14:39; 27:15,93.
 • Alasan Allah dipuji:

 

– Allah Maha Pembuat prestasi (QS.40:62)

– Allah Maha Indah dalam nama-nama-Nya (QS.20:8; 7:180)

– Allah Maha Baik dalam perbuatan-Nya (QS.32:7)

– Allah Mencipta segala sesuatu berdasarkan pengetahuan dan kehendak-Nya (QS.20:111)

 

Makna Rabbul alamin

Rabb    = Pemilik yang mengatur urusan hamba-Nya

Al-‘Alamin = Apa yang diketahui, berarti alam manusia dan jin dan kelompok- kelompok mereka (QS.7:80;3:42)

 

Sekurang-kurangnya harus ada empat kata sekaligus untuk dapat menerjemahkan Rabb secara tepat dan sempurna yaitu:

 1. Allah sebagai Pencipta (QS.2:164)

 

 • Manusia tidak mencipta, ia hanya merekayasa, membuat dan menyusun. Manusia membuat sesuatu karena diilhami oleh fenomena ciptaan Allah, contoh: helikopter yang diilhami oleh capung, sistem radar yang diilhami cara kelelawar terbang di gua yang gelap. Sekalipun ia merekayasa atau menyusun bentuk baru pasti bahan bakunya diambil dari ciptaan Allah juga. Allah sebagai Pencipta menantang manusia untuk menciptakan lalat dalam 15:73.

 

 1. Allah sebagai Pemilik (QS.14:2)

 

 • Siapa yang mencipta pasti Aksioma ini tidak berlaku bagi manusia, tetapi berlaku mutlak bagi Allah SWT, karena Allah SWT mencipta atas irodat dan kehendak-Nya sendiri. Allah pencipta dan otomatis Allah sebagai pemiliknya.

 

 1. Allah sebagai Pemelihara (QS.15:9)

 

 • Allah memiliki sesuatu yang Ia ciptakan sendiri oleh karena itu Ia tidak akan lalai untuk menjaga dan

 

 1. Allah sebagai Penguasa (QS.15:16-27)

 

 • Allah adalah sebagai pencipta, pemilik,dan sekaligus pemelihara atas alam semesta ini, tentu saja Dia adalah penguasa mutlak atas semua yang ada di dalamnya. Apabila ada satu saja urusan atau aturan yang dilakukan atau diberlakukan oleh manusia secara nyata-nyata bertentangan dengan aturan- Nya, berarti manusia telah subversif kepada-Nya.Na’udzubillahi min dzaalika!

 

 

DISKUSI

Bagaimana cara lain – selain mengucapkan hamdalah – untuk memuji Allah?

 

REFERENSI

 • Paket BP Nurul Fikri, Setetes Basmalah dan Hamdalah dalam Lautan al-Fatihah

 

 • Allamah,Thabathaba’i Tafsir Al-Mizan, Mengupas Surat Al-fatihah, Firdaus

 

 

“Tidak akan masuk syurga,orang yang ada dalam hatinya sedikit sikap takabur. Shahabat bertanya : ‘Bagaimana seandainya seseorang ingin memakai baju yang indah dan sepatu yang bagus?’

Nabi menjawab: “Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan.

Takabur ialah menolak kebenaran (haq) dan menganiaya orang lain (merendahkannya)”

(HR.Muslim)