Mentoring ROHIS-Ma'rifatullah

Professor

ROHIS-Ma’rifatullah

Mentoring ROHIS-Ma’rifatullah

TUJUAN

 • Peserta memahami makna dan maksud dari ma’rifatullah
 • Peserta mengetahui manfaat dan pentingnya ma’rifatullah
 • Peserta mengetahui jalan-jalan untuk mengenal Allah
 • Peserta mengetahui hal-hal yang menghalangi ma’rifatullah

 

 

RINCIAN BAHASAN

 

Makna Ma’rifatullah  

 • Ma’rifatullah berasal dari kata ma’rifah dan Allah. Ma’rifah artinya mengetahui, Mengenal Allah bukan melalui zat Allah tetapi mengenal-Nya lewat tanda-tanda kebesaran-Nya (ayat-ayat-Nya).

 

 

Pentingnya Mengenal Allah

 • Seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya, tujuan mengapa ia diciptakan (QS.52:56) dan tidak tertipu oleh dunia. Sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah akan menjalani hidupnya untuk dunia saja (QS.47:12).
 • Ma’rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia (QS.6:122). Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Ma’rifatullah adalah ilmu yang tertinggi, sebab jika dipahami akan memberikan keyakinan mendalam. Memahami ma’rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang (QS.6:122).
 • Berilmu dengan ma’rifatullah sangat penting, karena :

 

 1. Berhubungan dengan subjeknya, yaitu Allah
 2. Berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan

 

 

 

 

 • Fenomena terjadinya alam. Setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, begitu pula alam semesta ini, tentu ada yang menciptakan (QS.52:35).
 • Fenomena kehendak yang tinggi. Bila kita perhatikan alam ini, kita akan menemukan bahwa alam ini tersusun dengan rapinya. Hal ini menunjukan bahwa di sana pasti ada kehendak yang agung yang bersumber dari Sang Pencipta Yang Maha Pintar dan Bijaksana (QS.67:3). Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berakal (QS.3:190).
 • Fenomena kehidupan (QS.24:45). Kehidupan berbagai makhluk di atas bumi ini menunjukkan bahwa ada zat yang menciptakan, membentuk, menentukan rizkinya dan meniup ruh kehidupan pada dirinya (QS.29:20, 21:30). Bagaimanapun pintarnya manusia, tak akan sanggup menciptakan seekor lalat pun (QS.22:73-74, 46:4).
 • Fenomena petunjuk dan ilham (QS.20:50). Ketika mempelajari alam semesta ini kita akan melihat suatu petunjuk yang sempurna, dari yang sekecil- kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Dari sebuah akar tumbuhan yang mencari air ke dasar bumi, hingga perjalanan tata surya ini menunjukkan bahwa ada zat yang memberi hidayah (petunjuk) dan Al- Qur’an menerangkan bahwa ia adalah Allah Yang Menciptakan lalu memberi
 • Fenomena pengabulan do’a (QS.6:63). Hal yang logis bila seseorang ketika menghadapi bahaya pasti menghadap Allah dan berdo’a, walaupun ia orang yang kafir / musyrik (QS.17:67, 10:22-23, 6:63-64).

 

 

 • Ayat Qur’aniyah / ayat Allah di dalam Al- Qur’an :

 

 • Keindahan Al- Qur’an (QS.2:23)
 • Pemberitahuan tentang umat yang lampau (QS.9:70)
 • Pemberitahuan tentang kejadian yang akan datang (QS.30:1-3, 8:7, 24:55)

 

 

 1. Lewat memahami Asma’ul Husna
  • Allah sebagai Al-Khaliq (QS.40:62)
  • Allah sebagai Pemberi Rizqi (QS.35:3, 11:6)
  • Allah sebagai Pemilik (QS.2:284)
  • Dan lain-lain (QS.59:22-24)

 

 

Hal-hal yang menghalangi Ma’rifatullah

 • Kesombongan (QS.7:146, 25:21). Sebagaimana lazimnya orang yang sombong yang tidak mau mengenal sesamanya, begitu pula manusia yang sombong terhadap Rabbnya, yang enggan berhubungan dengan-Nya.
 • Zalim (QS.4:153). Perbuatan zalim yang besar, menyebabkan Allah mengunci hati manusia. Padahal lewat hati inilah Allah memberikan hidayah-Nya. Sedangkan awal hidayah seseorang ialah mengenal hakikat-Nya
 • Bersandar pada panca indera (QS.2:55). Mereka tidak beriman kepada Allah dengan dalih tidak bisa melihat Allah, padahal banyak sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi mereka yakin keberadaannya, seperti gaya gravitasi bumi, arus listrik, akalpikiran,
 • Dusta (QS.7:176). Lazimnya seorang yang dusta, yang tidak sama antara hati dan ucapannya,perbuatannya. Begitu pula manusia yang berdusta terhadap Sebenarnya hati mengakui keberadaan Allah, namun hawa nafsunya

         menolak dan mengajaknya berdusta.                                                                    

 

 • Membatalkan janji dengan Allah (QS.2:26-27)
 • Lalai (QS.21:1-3)
 • Banyak berbuat maksiat. Satu perbuatan maksiat bagaikan satu titik noda hitam yang mengotori hati manusia. Bila manusia banyak berbuat maksiat sedangkan ia tidak bertaubat, niscaya hati tersebut akan tertutup noda-noda hitam hingga menghalangi masuknya hidayah
 • Ragu-ragu (QS.6:109-10)

 

 

Semua sifat di atas merupakan bibit-bibit kekafiran kepada Allah yang harus dibersihkan dari hati. Sebab, kekafiranlah yang menyebabkan Allah mengunci mati, menutup mata dan telinga manusia serta menyiksa mereka di neraka (QS.2:6-7).

 

 

DISKUSI

Perhatikanlah susunan tubuhmu. Jelaskanlah kekuasaan Allah yang kamu temui pada tubuhmu!

 

REFERENSI

 • Said Hawa, Allah Jalla Jalaluhu
 • Al-Ummah, Aqidah Seorang Muslim 1

 

“Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir Hendaklah ia berbicara baik

Atau lebih baik diam” (H.R. Muslim)