Nama Pekerjaan Bahasa Jawa

Professor

Nama Pekerjaan Bahasa Jawa

Nama Pekerjaan Bahasa Jawa

 1. Ajudhan : Pengawal pejabat utawa presiden
 2. Algojo : Tukang ngukum pati
 3. Apoteker : Ahli ngracik obat
 4. Arsitek : Ahli ngrancang bangunan
 5. Babu : Waong wadon sing gaweane momong sak panunggalane
 6. Bajag : Begal ing segara
 7. Bakul : Wong kang dodol barang (cilik-cilikan)
 8. Batur : Wong kang ngrewangi pegawean
 9. Bendung : Wong kang mbendung
 10. Blandong : Wong kak ngegor kayu
 11. Blantik : Wong kang bakul kewan
 12. Buruh : Wong kak nyambut gawe ngalap opah
 13. Cantrik : Abdine pandhita ngiras dadi muride
 14. Carik : Wakil lurah
 15. Dhalang : Wong kang nglakokake lan nyritakake wayang
 16. Dokter : Wong kang ngobati wong loro
 17. Emban : Wong kang momong bocah
 18. Empu : Wong kang pinunjul
 19. Gamel : Wong kang ngrawat jaran
 20. Gandhek : Utusan ratu
 21. Gemblak : Wong kang gawe barang kuningan
 22. Gerji : Wong kang ndondomi klambi
 23. Germa : Wong kang mburu kewan ing alas
 24. Guru : Wong kang mulang muruk ing pamulangan
 25. Jagal : Tukang nyembeleh rajakaya
 26. Jlagra : Tukang natah watu
 27. Juragan : Sudagar gedhe
 28. Juru basa : Wong kang pinter negesi basa ngamanca/jobo negoro
 29. Juru dang : Wong kang adang
 30. Juru kunci : Wong kang ngrumat pasarean
 31. Juru Mudhi : Wong kang nglakokake kapal
 32. Juru Nujum : Wong kang ngramal
 33. Juru silem : Wong kang nyilem ing segoro
 34. Juru sungging : Wong kang andek gambar
 35. Juru tambang : Wong kang nglakokake prau gethek ning kali
 36. Juru terbang : Yang kang nglakokake motor mabur
 37. Juru tulis : Wong kang nulis ing kantor
 38. Kemasan : Wong kang gawe dandanan mas inten
 39. Koki : Wong kang masak
 40. Kondektur : Wong kang nariki lan mrikso karcis ing bis
 41. Kundhi : Wong kang gawe gerabah
 42. Kusir : Wong kang nglakokake dhokar
 43. Kyai : Wong kang pinter agama Islam
 44. Madhaharan : Juru olah-olah
 45. Makelar : Wong kang nglantarake dol tinuku
 46. Malang : Pulisi desa
 47. Mandhor : Wong kang dadi pangarepe kuli
 48. Marbot : Wong kang ngrumati masjid
 49. Masinis : Wong  kang nglakokake sepur
 50. Molang : Bakul rajakaya
 51. Montir : Wong kang dandani mesin
 52. Mranggi : Wong kang gawe adah keris
 53. Niyaga : Wong kang nabuh gamelan
 54. Pacalang : Prajurit kang nglutakake utawa nametake lakune musuh
 55. Palara-lara : Nyai cilik utawa enom
 56. Palayang : Wong kang ngeterke layang
 57. Pandhe : Wong kang gawe gaman lan dandani bekakas wesi
 58. Panegar : Wong kang ngajari jaran
 59. Pangobeng : Buruh ngobeng/mbathik
 60. Panjak : Wong kang ngladeni pande, niyaga
 61. Para : Bakul emas inten
 62. Parekan : Para Nyai kang dimanja ning keraton
 63. Pasindhen : Wong kang nembang
 64. Pawongan : Batur Wadon
 65. Pekatik : Wong kang nuntun jaran
 66. Prajurit : Wong kang bela negara
 67. Pramugari : Wong kang ngladeni ing montor mabur
 68. Pramuwisma : Wong kang ngrewangi pagawean bale omah
 69. Sarawedi : Wong kang dodol utawa nggosok inten
 70. Sayang : Wong kang gawe barang soko tembaga
 71. Sekater : Wong kang nawarake ning pagadhean
 72. Sinoman : Wong enom kang laden (biasane ning acara mantu lan khitanan)
 73. Srati : Wong kang ngurmati gajah
 74. Sudagar : Wong kang dodole gedhe
 75. Supir : Wong kang nglakokake montor
 76. Undhagi : Wong kang gawe bakakas kayu

Referensi:

Sekolah Online

Kuliah Online