Nama Pohon-Daun-Bunga-Buah-Buahan Bahasa Jawa

Professor

Nama Pohon-Daun-Bunga-Buah-Buahan Bahasa Jawa

Nama Pohon-Daun-Bunga-Buah-Buahan Bahasa Jawa

Nama Pohon Bahasa Jawa

 1. Wit aren jenenge ruyung
 2. Wit gedhang jenenge debog
 3. Wit jagung jenenge tebon
 4. Wit jambe jenenge pucang
 5. Wit jati jenenge janggelan
 6. Wit kacang jenenge rendeng
 7. Wit kapuk jenenge randhu
 8. Wit krambil jenenge glugu
 9. Wit mlinjo jenenge so, bego
 10. Wit pari jenenge damen
 11. Wit pohong jenenge bonggol
 12. Wit pring enom jenenge bung
 13. Wit pring tuwa jenenge bungkilan
 14. Wit siwalan jenenge tal, bogor
 15. Wit tela jenenge lung

Nama Daun Bahasa Jawa

 1. Arane godhong aren yaiku dliring
 2. Arane godhong asem yaiku sinom
 3. Arane godhong awar-awar yaiku dongeng
 4. Arane godhong cekuk yaiku sriwadari
 5. Arane godhong cocor bebek yaiku tiba urip
 6. Arane godhong dhadap yaiku tawa
 7. Arane godhong gebang yaiku kajang
 8. Arane godhong gedhang enom yaiku pupus
 9. Arane godhong gedhang garing yaiku klaras
 10. Arane godhong gedhang tuwa yaiku ujangan
 11. Arane godhong jagung yaiku ketebon
 12. Arane godhong jambe yaiku dhedel, pracat
 13. Arane godhong jarak kebo yaiku lomah-lameh
 14. Arane godhong jarak yaiku bledheg
 15. Arane godhong jati yaiku jompong
 16. Arane godhong jipang yaiku bethethet
 17. Arane godhong kacang brol yaiku rendeng
 18. Arane godhong kacang lanjaran yaiku lembayung
 19. Arane godhong kates yaiku gampleng
 20. Arane godhong kecipir yaiku cethethet
 21. Arane godhong kelor yaiku limaran, sewu
 22. Arane godhong kemladheyan yaiku kumud
 23. Arane godhong klapa enom yaiku janur
 24. Arane godhong klapa tuwa yaiku blarak
 25. Arane godhong kluwih yaiku kleyang
 26. Arane godhong lempuyang yaiku lirih
 27. Arane godhong lombok yaiku sabrang
 28. Arane godhong mlinjo yaiku so
 29. Arane godhong pari yaiku damen
 30. Arane godhong pohong yaiku jlegor
 31. Arane godhong pring garing yaiku krosak
 32. Arane godhong pring yaiku elarmansyura
 33. Arane godhong randhu yaiku baladewa, smarakandhi
 34. Arane godhong siwalan yaiku lontar
 35. Arane godhong tales (kimpul) yaiku lumbu
 36. Arane godhong tebu garing yaiku rapak
 37. Arane godhong tebu teles yaiku momol
 38. Arane godhong turi yaiku pethuk
 39. Arane godhong waluh yaiku lomah-lameh
 40. Arane godhong widara putih yaiku trawas
 41. Arane godhong wuni yaiku mojar

Nama Bunga Bahasa Jawa

 1. Arane kembang aren yaiku dangu
 2. Arane kembang asem yaiku mengos
 3. Arane kembang bawang yaiku jelantir
 4. Arane kembang bayem yaiku rintip
 5. Arane kembang bengle yaiku layu
 6. Arane kembang blimbing yaiku maya
 7. Arane kembang blutru yaiku montro
 8. Arane kembang cengkeh yaiku polong
 9. Arane kembang cubung yaiku torong
 10. Arane kembang dhadhap yaiku celung
 11. Arane kembang duren yaiku dlongop
 12. Arane kembang gambas yaiku mausari
 13. Arane kembang ganyong yaiku puspayindra
 14. Arane kembang garut yaiku grameng
 15. Arane kembang gebang yaiku kranding
 16. Arane kembang gedhang yaiku ontong, tuntut
 17. Arane kembang gembili yaiku seneng
 18. Arane kembang gori yaiku angkup
 19. Arane kembang jagung yaiku sinuwun
 20. Arane kembang jahe yaiku lirik
 21. Arane kembang jambe yaiku mayang
 22. Arane kembang jambu yaiku karuk
 23. Arane kembang jarak yaiku juwis
 24. Arane kembang jati yaiku janggleng
 25. Arane kembang jengkol yaiku kecuwis
 26. Arane kembang kacang yaiku besengut
 27. Arane kembang kanthil yaiku gadhing
 28. Arane kembang kapas yaiku kadi
 29. Arane kembang kara yaiku kepek
 30. Arane kembang kates yaiku paes
 31. Arane kembang kecipir yaiku cethethet
 32. Arane kembang kedondong yaiku liyer
 33. Arane kembang kelor yaiku limaran
 34. Arane kembang kemangi yaiku gribis
 35. Arane kembang kemiri yaiku tratap
 36. Arane kembang kemlanding yaiku jedhidhing
 37. Arane kembang kencur yaiku sedhet
 38. Arane kembang kentang yaiku kapiran
 39. Arane kembang klapa yaiku manggar
 40. Arane kembang kimpul yaiku pancal
 41. Arane kembang kluwih yaiku onthel
 42. Arane kembang kopi yaiku blanggreng
 43. Arane kembang krokot yaiku naknik
 44. Arane kembang kubis yaiku idep
 45. Arane kembang kunir yaiku galih
 46. Arane kembang lamtoro yaiku jedhidhing
 47. Arane kembang laos yaiku jetot
 48. Arane kembang lombok yaiku menik
 49. Arane kembang manggis yaiku kenthet
 50. Arane kembang mlinjo yaiku uceng, kroto
 51. Arane kembang nanas yaiku katur
 52. Arane kembang nangka yaiku angkup
 53. Arane kembang nipah yaiku dongong
 54. Arane kembang pace yaiku nyrewenteh
 55. Arane kembang pandhan yaiku pundhak
 56. Arane kembang pari yaiku jepun
 57. Arane kembang pelem yaiku kruntil
 58. Arane kembang pete yaiku pandul
 59. Arane kembang pohong yaiku ingklik
 60. Arane kembang pring yaiku krosak
 61. Arane kembang randhu yaiku karuk
 62. Arane kembang salak yaiku ketheker
 63. Arane kembang sawo yaiku rikuh
 64. Arane kembang sere yaiku impen
 65. Arane kembang suket yaiku rampe
 66. Arane kembang suruh yaiku drenges
 67. Arane kembang tales yaiku pancal
 68. Arane kembang tebu yaiku glagah
 69. Arane kembang terong yaiku duga
 70. Arane kembang timun yaiku montro
 71. Arane kembang waluh yaiku paes, doblog
 72. Arane kembang widara putih yaiku rajasa

 

Nama Buah-Buahan Bahasa Jawa

 1. Woh aren jenenge kolang-kaling
 2. Woh bengkoang jenenge besusu
 3. Woh cengkeh jenenge polong
 4. Woh gebang jenenge kranding
 5. Woh gembili jenenge katak
 6. Woh jati jenenge janggleng
 7. Woh kantil jenenge gandhek
 8. Woh kelor jenenge klentang
 9. Woh kesambi jenenge kecacil
 10. Woh kuwek jenenge pocung
 11. Woh pandan eri jenenge phandaga
 12. Woh so jenenge mlinjo
 13. Woh tal jenenge siwalan
 14. Woh turi jenenge klentang
 15. Woh uwi jenenge katak
 16. Woh widara putih jenenge anyang

Referensi:

Sekolah Online

Kuliah Online