Nama-Suara-Anak-Makan Hewan Bahasa Jawa

Professor

Nama-Suara-Anak-Makan Hewan Bahasa Jawa

Nama-Suara-Anak-Makan Hewan Bahasa Jawa

Nama Hewan Bahasa Jawa

No. Bahasa Jawa Arane Anak Kewan Bahasa Indonesia
1 Anak ampal Embug
2 Anak angkrang Kroto Semut rangrang
3 Anak asu Kirik Anjing
4 Anak ayam alas Bekisar Ayam hutan
5 Anak babi Gembluk Babi
6 Anak bandeng Nener Ikan bandeng
7 Anak bantheng Wareng Banteng
8 Anak banyak Blengur Angsa
9 Anak baya Krete Buaya
10 Anak bebek Meri Bebek
11 Anak bethik Menter Ikan betik
12 Anak blanak Sendha Ikan blanak
13 Anak brati Tongki Bebek Brati
14 Anak bulus Ketul Bulus
15 Anak cacing Lur Cacing
16 Anak cecak Sawiyah Cicak
17 Anak celeng Genjik Babi
18 Anak coro Mendhet Kecoa
19 Anak dara Piyik Burung dara
20 Anak dhorang Tamper
21 Anak emprit Indhil Burung pipit
22 Anak gagak Engkak Burung Gagak
23 Anak gajah Bledug Gajah
24 Anak gangsir Clondho Gangsir
25 Anak garangan Rase Garangan
26 Anak garengpun Drungkuk Tonggeret
27 Anak gemak Drigul Burung puyih
28 Anak glatik Cecrekan Burung glatik
29 Anak gundik Laron/Rayap Ratu rayap
30 Anak iwak Beyong Ikan
31 Anak jangkrik Cendholo Jangkrik
32 Anak jaran Belo Kuda
33 Anak kadal Tobil Kadal
34 Anak kakap Caplek Ikan kakap
35 Anak kalajengking Ketupa Kalangjengking
36 Anak kancil Kenthi Kancil
37 Anak kebo Gudel Kerbau
38 Anak kecapung Jenthit Kecapung
39 Anak kemangga Ceriwi Kemangga
40 Anak keong/kul Krikik Keong
41 Anak kepik Mreki Kepik
42 Anak kethek Kenyung Monyet
43 Anak kidang Kompreng Kijang
44 Anak kimar Kedah Keledai
45 Anak kinjeng Senggutru Capung
46 Anak kinjeng dom Undur-undur Capung jarum
47 Anak kintel Kenthus Blentung
48 Anak kodhok Precil Katak
49 Anak kremi Racek Cacing kremi
50 Anak kucing Cemeng Kucing
51 Anak kumbang Engkuk Kumbang
52 Anak kunang Endrak Kunang-kunang
53 Anak kupu Uler/Enthung Kupu-kupu
54 Anak kura Laos Kura-kura
55 Anak kutuk Kotesan/Koncelan Ikan gabus
56 Anak kwangwung Gendhot Kumbang tanduk
57 Anak laler Set/Singgat Lalat
58 Anak lawa Kampret Kelelawar
59 Anak lele Jabrisan Ikan lele
60 Anak lemut Uget-uget Nyamuk
61 Anak lintah Pacet Lintah
62 Anak lisang Beles Linsang
63 Anak lodan Jengkelong Ikan paus
64 Anak lutung Kenyung Lutung
65 Anak luwak Kuwuk Luwak
66 Anak luwing Gonggo Kaki seribu
67 Anak macan Gogor Macan
68 Anak manuk Piyik Burung
69 Anak menjangan Kompreng Rusa
70 Anak menthok Minthi Menthog
71 Anak merak Uncung Merak
72 Anak nyambek Slira Biawak
73 Anak nyamuk Jenthik Nyamuk
74 Anak pe Genyong Ikan pari
75 Anak pitik Kuthuk Ayam
76 Anak pleting Jaringan
77 Anak sapi Pedhet Sapi
78 Anak sembilang Lenger Ikan sembilang
79 Anak singa Dibal Singa
80 Anak tawon Gana Tawon
81 Anak tekek Celolo Tokek
82 Anak tikus Cindhil Tikus
83 Anak tombro Bokol Ikan tombro
84 Anak tongkol Cengkik/Cekethik Ikan tongkol
85 Anak tuma Kor Kutu
86 Anak ula Kisi/Ucet Ular
87 Anak urang Grago Udang
88 Anak wader Sriwet Ikan wader
89 Anak wagal Jendhil
90 Anak walang Dhogol Belalang
91 Anak warak Plencing Badak
92 Anak wedhus Cempe Kambing
93 Anak welut Udhet Belut
94 Anak yuyu Beyes Yuyu

Suara Hewan Bahasa Jawa

Hewan (B.Indonesia) Hewan (B. Jawa) Bunyi Hewan
Suara anjing Swara asu Mbaung/Njeguk
Suara ayam betina Swara babon Petok-petok
Suara angsa Swara banyak Pating krengeh
Suara bebek Swara bebek Kwek-kwek
Suara cicak Swara cecak Ngecek
Suara burung dara Swara dara Mbekur
Suara gajah Swara gajah Ngempret
Suara gangsir Swara gangsir Ngenthir
Suara tonggerer Swara garengpung Ngrengreng
Suara burung puyuh Swara gemak Ngelung
Suara ayam jago Swara jago Kluruk
Suara burung jalak Swara jalak Ngoceh
Suara jangkrik Swara jangkrik Ngerik
Suara kuda Swara jaran Beker/Bengingeh
Suara kerbau Swara kebo Ngowe
Suara monyet Swara kethek Mere
Suara kijang Swara kidang Mbekik
Suara katak Swara kodhok Ngorek
Suara kucing Swara kucing Ngeong
Suara kumbang Swara kumbang Mbrengengeng
Suara burung kutilang Swara kuthilang Ngoceh
Suara anak ayam Swara kuthuk Kiyik-kiyik
Suara burung perkutut Swara kutut Manggung
Suara nyamuk Swara lamuk Nging-nging
Suara macan Swara macan Mbaung/Anggero
Swara menco Ngoceh
Suara Menjangan Swara menjangan Mbekik
Suara burung merak Swara merak Nyengungong
Suara sapi Swara sapi Mbengah
Suara singa Swara singa Nggero
Suara tikus Swara tikus Cit-cit
Suara ular Swara ula Ngakak/Ngeses
Suara kambing Swara wedhus Ngembek

 

Anak Hewan Bahasa Jawa

No. Bahasa Jawa Arane Anak Kewan Bahasa Indonesia
1 Anak ampal Embug
2 Anak angkrang Kroto Semut rangrang
3 Anak asu Kirik Anjing
4 Anak ayam alas Bekisar Ayam hutan
5 Anak babi Gembluk Babi
6 Anak bandeng Nener Ikan bandeng
7 Anak bantheng Wareng Banteng
8 Anak banyak Blengur Angsa
9 Anak baya Krete Buaya
10 Anak bebek Meri Bebek
11 Anak bethik Menter Ikan betik
12 Anak blanak Sendha Ikan blanak
13 Anak brati Tongki Bebek Brati
14 Anak bulus Ketul Bulus
15 Anak cacing Lur Cacing
16 Anak cecak Sawiyah Cicak
17 Anak celeng Genjik Babi
18 Anak coro Mendhet Kecoa
19 Anak dara Piyik Burung dara
20 Anak dhorang Tamper
21 Anak emprit Indhil Burung pipit
22 Anak gagak Engkak Burung Gagak
23 Anak gajah Bledug Gajah
24 Anak gangsir Clondho Gangsir
25 Anak garangan Rase Garangan
26 Anak garengpun Drungkuk Tonggeret
27 Anak gemak Drigul Burung puyih
28 Anak glatik Cecrekan Burung glatik
29 Anak gundik Laron/Rayap Ratu rayap
30 Anak iwak Beyong Ikan
31 Anak jangkrik Cendholo Jangkrik
32 Anak jaran Belo Kuda
33 Anak kadal Tobil Kadal
34 Anak kakap Caplek Ikan kakap
35 Anak kalajengking Ketupa Kalangjengking
36 Anak kancil Kenthi Kancil
37 Anak kebo Gudel Kerbau
38 Anak kecapung Jenthit Kecapung
39 Anak kemangga Ceriwi Kemangga
40 Anak keong/kul Krikik Keong
41 Anak kepik Mreki Kepik
42 Anak kethek Kenyung Monyet
43 Anak kidang Kompreng Kijang
44 Anak kimar Kedah Keledai
45 Anak kinjeng Senggutru Capung
46 Anak kinjeng dom Undur-undur Capung jarum
47 Anak kintel Kenthus Blentung
48 Anak kodhok Precil Katak
49 Anak kremi Racek Cacing kremi
50 Anak kucing Cemeng Kucing
51 Anak kumbang Engkuk Kumbang
52 Anak kunang Endrak Kunang-kunang
53 Anak kupu Uler/Enthung Kupu-kupu
54 Anak kura Laos Kura-kura
55 Anak kutuk Kotesan/Koncelan Ikan gabus
56 Anak kwangwung Gendhot Kumbang tanduk
57 Anak laler Set/Singgat Lalat
58 Anak lawa Kampret Kelelawar
59 Anak lele Jabrisan Ikan lele
60 Anak lemut Uget-uget Nyamuk
61 Anak lintah Pacet Lintah
62 Anak lisang Beles Linsang
63 Anak lodan Jengkelong Ikan paus
64 Anak lutung Kenyung Lutung
65 Anak luwak Kuwuk Luwak
66 Anak luwing Gonggo Kaki seribu
67 Anak macan Gogor Macan
68 Anak manuk Piyik Burung
69 Anak menjangan Kompreng Rusa
70 Anak menthok Minthi Menthog
71 Anak merak Uncung Merak
72 Anak nyambek Slira Biawak
73 Anak nyamuk Jenthik Nyamuk
74 Anak pe Genyong Ikan pari
75 Anak pitik Kuthuk Ayam
76 Anak pleting Jaringan
77 Anak sapi Pedhet Sapi
78 Anak sembilang Lenger Ikan sembilang
79 Anak singa Dibal Singa
80 Anak tawon Gana Tawon
81 Anak tekek Celolo Tokek
82 Anak tikus Cindhil Tikus
83 Anak tombro Bokol Ikan tombro
84 Anak tongkol Cengkik/Cekethik Ikan tongkol
85 Anak tuma Kor Kutu
86 Anak ula Kisi/Ucet Ular
87 Anak urang Grago Udang
88 Anak wader Sriwet Ikan wader
89 Anak wagal Jendhil
90 Anak walang Dhogol Belalang
91 Anak warak Plencing Badak
92 Anak wedhus Cempe Kambing
93 Anak welut Udhet Belut
94 Anak yuyu Beyes Yuyu

 

Makan Hewan Bahasa Jawa

 1. Mangane asu & babi : Mocok
 2. Mangane boyo : Nyaplok
 3. Mangane butha & diyu : Mbadhok
 4. Mangane celeng : Nggogos
 5. Mangane glathik : Nisil
 6. Mangane kebo & sapi : Nyenggut nggayemi
 7. Mangane kethek : Ngrokoti & ngemil
 8. Mangane macan : Nggaglak
 9. Mangane pitik & manuk : Nuthul & nyucuk
 10. Mangane singa : Mangsa
 11. Mangane tikus : Ngikiti
 12. Mangane ula : Nguntal
 13. Mangane wedhus : Nyenggut & nggayemi

 

Senjata Hewan Bahasa Jawa

 1. Gamane asu : Kuku, siyung
 2. Gamane ayam jago : Jalu, cucuk
 3. Gamane warak (badak) : Cula
 4. Gamane gajah : Tlale, gading
 5. Gamane jaran : Sikil
 6. Gamane tawon, kalajengking : Entup
 7. Gamane yuyu, kepiting : Supit
 8. Gamane landhak : Eri, wulu
 9. Gamane lele : Patil
 10. Gamane tikus clurut, rase : Ganda
 11. Gamane kebo, sapi : Sungu
 12. Gamane kucing, macan, singa : Kuku, siyung
 13. Gamane tikus : Kuku, untu
 14. Gamane kumbang, tunggeng : Entup
 15. Gamane ula : Wisa
 16. Gamane kidang, wedhus : Sungu

Referensi:

Sekolah Online

Kuliah Online