PAI KELAS 7

Rangkuman Materi PAI kelas 7 Bab 1
Bab 1 Kelas 7- Iman Kepada Allah S.W.T dan Asmaul Husna.1. Iman Kepada Allah S.W.TIman secara harfiah berarti percaya. Iman kepada Allah S.W.T adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Tanda tanda keimanan
Rangkuman Materi PAI kelas 7 Bab 2
Jujur, Amanah, dan Istiqamah.1. JujurJujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Maksudnya adalah apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain…
Rangkuman Materi PAI Kelas 7 Bab 3
TaharahTaharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, S.W.T Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh shalat, tawaf, dan lain sebagainya. (adsbygoogle = win…
Rangkuman Materi PAI Kelas 7 Bab 4
A. Salat BerjamaahSalat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka yang menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Salat lima waktu yang dikerjakan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah. Hukum salat berja…
Rangkuman Materi PAI Kelas 7 Bab 5
A. Kehadiran Sang KekasihNabi Muhammad S.A.W lahir pada hari Senin, 12 Rabi’ul Awwal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad S.A.W lahir dalam keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad S.A.W bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau meninggal ketika Nabi Muhammad S.A.
Rangkuman Materi PAI Kelas 7 Bab 6
A. Mari Membaca Al-QuranAllah S.W.T disebut al-Alim yang artinya Maha Mengetahui. Ilmu Allah S.W.T sangat luas tanpa batas. Ilmu yang diberikan kepada kita dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Yang tertulis disebut Kitabullah. Yang tidak tertulis disebut ayat-ayat kauniyyah. Al-Quran merupakan sa…
Rangkuman Materi PAI Kelas 7 Bab 7
A. Siapakah Malaikat Itu?Malaikat sama halnya seperti manusia yang merupakan ciptaan Allah S.W.T Meskipun tidak pernah melihat secara langsung malaikat, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Allah S.W.T menjelaskan tentang malaikat pada Q.S. Al-Anbiya ayat 19 : Surat Al Anbiya - 19Iman kepada…
Rangkuman Materi PAI Kelas 7 Bab 8
A. Mari Berempati.Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak membantunya. Islam sang…