Perwakilan Kelas

Professor

Perwakilan Kelas

Berikut detail Perwakilan Kelas dalam OSIS

 1. Terdiri atas 2 (dua) orang dari setiap
 2. Perwakilan kelas bertugas memilih pengurus OSIS, mengajukan usul-usul untuk dijadikan program kerja OSIS dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir masa
 3. Perwakilan kelas bertanggung jawab langsung kepada Pembina OSIS
 4. Masa kerja perwakilan kelas selama satu tahun
 5. Rincian tugas
  • Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas;
  • Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS;
  • Mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas;
  • Memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan;
  • Menilai laporan    pertanggungjawaban pengurus               OSIS                           pada akhir jabatannya;
  • Mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina;
  • Bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah