Rangkuman Materi PAI Kelas 9 Bab 10

Guru Madrasah

Rangkuman Materi PAI Kelas 9 Bab 10

1. Hormat dan Sayang kepada Orang Tua dan Guru

Islam mengajarkan kita untuk selalu hormat dan sayang kepada kedua orang tua kita.

Menghormati dan menyayangi kedua orang tua adalah wajib hukumnya dalam Islam.

Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam Q.S. Al-Isra ayat 23:

al-isra 23 beserta artinya

Tertuang jelas dalam ayat tersebut bahwa kita wajib untuk berbuat baik pada ibu bapak.

Ketika berbicara pada mereka kita harus dengan lemah lembut.

Bahkan mengucapkan “ah” saja tidak boleh, apalagi berbicara dengan nada tinggi dan keras.

Nah, manakah yang harus lebih dihormati antara bapak dan ibu?

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjawabnya ketika sahabat beliau bertanya:

Hadis tentang menghormati ibu

Begitupun dengan guru.

Guru adalah orang tua kita di sekolah.

Peran guru sangat penting dalam kehidupan kita, karena mereka lah yang memberikan kita ilmu sehingga kita menjadi pintar.

Sudah selayaknya kita menghormati dan menyayangi mereka seperti tindakan kita kepada orang tua kita sendiri.

2. Taat kepada Orang Tua dan Guru

Ketaatan seorang anak kepada kedua orangtua merupakan bentuk birrul walidain.

Birul walidain adalah berbakti kepada kedua orangtua.

kepada kedua orangtua adalah termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama.

Perhatikan Q.S. Luqman ayat 14 ini:

Luqman ayat 14 beserta artinya

Beberapa keberkahan bila kita berbakti dan taat kepada orangtua:

  • Kunci masuk surga.
  • Bagian dari jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah Swt.
  • Melebur dosa-dosa besar

Selain kepada orangtua kita juga harus berbakti dan taat kepada guru kita disekolah.

Guru telah sangat berjasa memberikan ilmunya kepada kita semua.

Bahkan Rasulullah sendiri telah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menghormati guru.

Berikut sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

sabda rasulullah tentang hormat kepada guru