Tembung Panyilah Bahasa Jawa

Professor

Tembung Panyilah Bahasa Jawa

Tembung Panyilah Bahasa Jawa

Kalau dalam Bahasa Indonesia tembung payilah disebut dengan kata sandang.

Tembung panyilih ini sebenarnya tidak mempunyai makna. Akan tetapi dapat menjelaskan status atau sebutan dari orang, binatang dan lain sebagainya.

1. Sang

 • Sang Raja sampun dadikake wilayah kang aman lan nyaman
 • Sang Ratu nduweni rupa kang bagus banget
 • Sang Presiden gawe aturan anyar kanggo negara

2. Hyang

 • Hyang Dewi lagi tapa ing guwa
 • Hyang Widhi arep menehi keselamatan
 • Doa kita mesti dijawab Hyang Widhi

3. Kyai

 • Kyai Desa Ceper ngadakake pengajian
 • Kyai Abidin dadi panutan ing desa
 • Kyai Soleh nduwe swara kang empuk banget

4. Kanjeng

 • Kanjeng Nabi Muhammad niku utasan Allah
 • Kanjeng Prabu diangkat dadi pangeran
 • Kanjeng Dimas sugeh banget

5. Si

 • Si Bolang seneng dolan
 • Si Kancil seneng maling
 • Si Badawi nduwe watak kang patut di tiru

6. Para

 • Para jamaah haji tahun iki arep mangkat
 • Para mahasiswa demo ing kantor DPR
 • Para dokter Kota Semarang arep ngadakke silaturrahmi

7. Raden

 • Raden Ajeng Kartini lahir ing Jepara
 • Raden Ayu arep nikah
 • Raden Kian Santang iso dadi 7

 

Referensi:

Sekolah Online

Kuliah Online