Waktu-Hari-Bulan Bahasa Jawa

Professor

Waktu-Hari-Bulan Bahasa Jawa

Waktu-Hari-Bulan Bahasa Jawa

06.00 – Byar
09.00 – Gumantel
10.00 – Wisan Gawe
10.00 – Pesat Sawet
11.30 – Tengange
12.00 – Bedhuk Dzuhur
12.30 – Lingsir Kulan
15.00 – Ngasar
17.30 – Tibra Layu
18.00 – Maghrib, Surup
18.30 – Ba’da Maghrib
19.00 – Ngisak
20.00 – Ba’da Ngisak
22.00 – Sirep Bocah
24.00 – Bedug Bengi
01.00 – Lingsir Bengi
02.00 – Titiyoni
03.00 – Jago Kluruk Sepisan
04.00 – Jago Kluruk Ping Pindo
05.00 – Jago Kluruk Ping Telu
05.30 – Saput Lemah
A. WULAN utawi SASI :

01. Wadana   (Januari)
02. Wijangga (Februari)
03. Wiyana.   (Maret)
04. Widada.   (April)
05. Widarpa   (Mei)
06. Wilapa.    (Juni)
07. Wahana   (Juli)
08. Wanana   (Agustus)
09. Wurana    (September)
10. Wujana    (Oktober)
11. Wujala.    (Nopember)
12. Warana    (Desember)

B. DINTEN :

01. Radite.      (Ahad)
02. Soma.       (Senin)
03. Hanggara (Selasa)
04. Buda.        (Rabu)
05. Respati.    (Kamis)
06. Sukra.        (Jumat)
07. Tumpak.   (Sabtu)

Neptunipun dinten :

01. Ahad.    : 5
02. Senin.   : 4
03. Selasa  : 3
04. Rabu     : 7
05. Kamis   : 8
06. Jum’at  : 6
07. Sabtu    : 9

C. PEKENAN/WETON

Pon      = Jenar
Wage   = Cemengan
Kliwon = Kasih
Legi      = Manis
Pahing = Abritan

D. NEPTU WETON :

01. Pahing  : 9
02. Pon       : 7
03. Wage    : 4
04. Kliwon  : 8
05. Legi      : 5

Mugi-mugi wonten paedahipun, sinambi nguri-uri budaya adiluhung kita, menawi kirang utawi lepat nyuwun koreksi, Matur nuwun.

E. ARANE WUKU :

Sawuku umure saminggu, cacahe Wuku ana 30, yaiku :

Wuku Shinta
Wuku Landhep
Wuku Wukir
Wuku Kuranthil
Wuku Tolu
Wuku Gumbreng
Wuku Warigalit
Wuku Warigagung
Wuku Julungwangi
Wuku Sungsang
Wuku Galungan
Wuku Kuningan
Wuku Langkir
Wuku Arandhasiya
Wuku Julungpujut
Wuku Pahang
Wuku Kuruwelut
Wuku Marakeh
Wuku Tambir
Wuku Medhangkungan
Wuku Maktal
Wuku Wuye
Wuku Manakil
Wuku Prangbabat
Wuku Bala
Wuku Wungu
Wuku Wayang
Wuku Kulawu
Wuku Dhukut
Wuku Watugunung

F. ARANE SASI MASEHI :

Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember

G. ARANE SASI ARAB :

Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiutsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqadah, Dzulhijjah

H. ARANE SASI JAWA :

Sura, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal, Dulkangidah/Selo, Besar

I. ARANE TAUN

Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jinakir

J. ARANE WINDU

Adi, Kuntara, Sangara, Sancaya

K. ARANE WILANGAN

Siji.                = Eka
Loro.              = Dwi
Telu.              = Tri
Papat             = Catur
Lima.             = Panca
Nem.              = Sad
Pitu.               = Sapta
Wolu.             = Asta
Sanga.           = Nawa
Sepuluh.        = Dasa
Satus.            = Sata
Sewu.             = Sasra
Sepuluh ewu = Saleksa
Satus uwe.    = Sakethi
Sayuta.           = Sayuta

L. ARANE WAYAH

Jam 03:00 : Wayah Fajar Sidik (Bang-Bang Wetan)
Jam 04:00 : Wayah Bedhug Subuh
Jam 05:00 : Wayah Saput Lemah
Jam 06:00 : Wayah Byar
Jam 09:00 : Wayah Tengange
Jam 10:00 : Wayah Wisan Gawe
Jam 12:00 : Wayah Bedhug
Jam 13:00 : Wayah Luhur
Jam 15:00 : Wayah Lingsir Kulon
Jam 16:00 : Wayah Asar
Jam 17:00 : Wayah Tunggang Gunung
Jam 17:30 : Wayah Tribalayu
Jam 18:30 : Wayah Surub/Candrikala
Jam 19:00 : Wayah Bakda Magrib
Jam 19:30 : Wayah Isya’
Jam 20:00 : Wayah Bakda Isya’
Jam 21:00 : Wayah Sirep Bocah
Jam 23:00 : Wayah Sirep Wong
Jam 24:00 : Wayah Tengah Wengi
Jam 01.00 : Wayah Lingsir Wengi

M. Arane Kiblat

Lor      = Uttara
Kidul   = Daksina
Wetan = Purwa
Kulon  = Pracima

Referensi:

Sekolah Online

Kuliah Online